"FOSSEGRIMEN"

(Book/CD)TRACKS:
1: Preludie
2: Jutulane
3: Kreftene
4: Sylvbandet
5: The Real Thing
6: Kjelda
7: Vekselsongen
8: Elektrovikla Dråpar
9: Vasshjulet
(total tid CD 20:00)

Komponist/Produsent: Erik Wøllo
Innspilling: 1992-1994, Wintergarden Studio, Fredrikstad
Ålkoret («Sylvbandet») dirigert av Thor Olav Fjellhøi,
Tekniker Tor Magne Hallibakken
J.W. Cappelen Forlag as 1995/CD, Origo Sound
ORDER
(Origo Sound)
S
YLVBANDET
Det kom ein dråpe til jorda,
ein dag - dei kom fleire i lag,
landa i lyngen og lova
å stane til neste dag.
Vakna i doggfriske timen,
våga seg djupare ned,
til røtene langt nedi mosen
der smålivet levde i fred.

Der rann ei elv over jorda,
ho baud fram til alle som stod
tyste og venta på væte,
dei drakk av det blanke blod.
Blåklokkebjøllene sende
helsing til elva som gav
og sylvbandet gleid gjenom landet
frå høgda og ut mot eit hav

Det steig ein dråpe frå jorda
ein dag - dei steig fleire i lag
anda i himlande høgda
langt borte frå jordisk jag.
Venta i dampande dyne
dagen med dåpen var nær
dei landa i lyngen og kjende
dei alltid var velkomne der.

(Eldgrim H. Springgard)